Form đăng ký và support anh chị em cộng đồng AffiliateCMS.com

Status
Not open for further replies.
Hi anh chị em,

Nhằm hỗ trợ anh chị em trong cộng đồng AffiliateCMS.com một cách hiệu quả và tập trung, bên mình làm form để lấy ý kiến cũng như sẽ chuẩn bị nhân sự support song song trong quá trình anh chị em triển khai.


Screenshot 2023-04-21 at 11.47.54.png


Từ nay bên mình sẽ có bộ phận nhân sự support tham gia vào quá trình anh chị em triển khai.

Screenshot 2023-04-21 at 11.56.58.png


Bookmark topic: 000. Tổng hợp Slide và video: Training update kiến thức và chiến lược dự án

Vì thế anh chị em vui lòng điền theo form dưới đây.

Thắc mắc anh chị em có thể liên hệ:
Email: [email protected]
Điện thoại: 0973012345
Chính sách và điều khoản: https://affiliatecms.com/pages/khoa-hoc-affiliate-amazon/
Xem thêm topic [Đóng] Group MDG là gì? Ai được tham gia?
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top