Quan trọng: Sự kiện Google Meet 21h30 ngày 07/05/2023

tranngocthuy

Administrator
Staff member
Hi anh chị em,

Tinh thần anh chị em đang đi xuống, đến hẹn lại lên mỗi tối chủ nhật hằng tuần, tối nay 21h30 ngày 07/05/2023 chúng ta Google Meet trao đổi những vẫn đề sau:
  1. Tài chính cộng đồng hết tháng 04/2023 và định hướng phát triển cộng đồng
  2. Các vấn đề liên quan tới việc tài khoản Amazon Affiliate bị Closed (xem lại bài viết và video 041. Các vấn đề liên quan tới tài khoản Affiliate Amazon)
  3. Trao đổi tháo gỡ những khó khăn anh chị em gặp phải cũng như các vấn đề liên quan tới support Form đăng ký và support anh chị em cộng đồng AffiliateCMS.com
  4. Trao đổi các tính năng sẽ tích hợp thêm vào CMS [Private] Thông báo quan trọng bắt buộc xem
  5. Các vấn đề khác
Quan trọng: Sự kiện Google Meet 21h30 ngày 07/05/2023

Anh chị em vui lòng sắp xếp thời gian 21h30 tối nay ha, mình sẽ gửi link Google Meet trong nhóm telegram.
 
Top