[Fixed] ACTION REQUIRED & Your Amazon Associates Account has been closed

Hi all,

Khi bạn nhận được 1 trong 2 email có tiêu đề như trên thì xin chia buồn nhưng cũng đừng lo lắng quá, mình sẽ cập nhật những lỗi có thể gặp phải phía dưới, mọi người bookmark bài viết này lại nha.

ACTION REQUIRED – Your Amazon Associates Account

Thường do tài khoản của bạn có vấn đề với những lỗi nhỏ trong việc vi phạm chính sách và điều khoản của Amazon. Hoặc trường hợp doanh thu của bạn tăng đột biến hoặc Amazon nghi ngờ thì có thể bạn cần phải chứng minh được nguồn traffic, cách thức làm SEO vui lòng xem hướng dẫn tại [Kháng cáo] ACTION REQUIRED – Your Amazon Associates Account.

Your Amazon Associates Account has been closed

Đây là trường hợp bị khoá tài khoản vĩnh viên, việc kháng cáo qua form contact này hầu như là không được vì đây là những vi phạm chính sách Affiliate Amazon lần thứ 2 hoặc những lỗi quá lớn. Dưới đây là những email và trường hợp tài khoản của các bạn khi bị khoá có thể nhận được.


Sections (h) and (i) of the Associates Program IP License

Vo3-IPEtuY962rYhHpLfkPsPZ0HgKXXcojLXu83evH8emkcvfP4SpZzUPLfo7bAJf9gSbMPRlkjBPxSn7A4KyvPvPXkAyQuiH-p4qX3SQnZI8j6sVFGLQ9stJ4peRhJ_X5G31n_W0cmUcHxUHraQPd4r3-_y0CMRPn4xrdrFpboWGgG6dNECqVo_9PguIGRB-sCCY8AqnPBni9rxc71CVr9kSybjDB-nPE4YqDlAwFB4kGFwHF9mX8_6v2W8xgb4BOpwZFz7nTCx5qRukGR3gOVIGidJ-uxMS0Mox5U3zm-KpvOcykcMAL7cmCOlaueH8HK2BvH3BjDXKBRZw3BdL4PSZD-PUQ5VES5ASfNu8k-t6b7v7CzRd6roc6w3PVk1e2MSk6_VY60u6okgBXRWLGCUJDu2HicM=s0-d-e1-ft
Hello example-20, Effective today, Amazon is terminating your Associates account as well as the Operating Agreement that governs it (link below). Please note, if you had configured this store ID to earn globally, we have closed your store ID in all those countries as well. Why? We reviewed your account as part of our ongoing monitoring of the Amazon Associates Program. During our review, we determined that you are not in compliance with the Operating Agreement, found here: https://affiliate-program.amazon.com/help/operating/agreement. The violations include the following:
  • You are storing or caching Amazon pricing content for more than the allowed 24 hours. You may store Amazon pricing content for caching purposes for up to 24 hours, but if you do so you must immediately thereafter refresh and re-display the content by making a call to PA API or retrieving a new Data Feed and refreshing the content on your application. See Sections (h) and (i) of the Associates Program IP License for more information: https://affiliate-program.amazon.com/help/operating/policies/#Associates Program IP License. We also found that your Site contains price tracking and/or price alerting functionality. Please remove immediately all price tracking and/or price alerting functionality content, since this is not allowed per the Participation Requirements. An example can be found here: https://twitter.com/example, http://example.com
  • While reviewing your account we noticed traffic coming to Amazon from one or more site/social media handle/mobile application that are currently not included in your Associates account. Please ensure that the list of site/social media handle/mobile application associated with your account is complete, accurate, and up-to-date. Please do refer to the Operating Agreement for more details https://affiliate-program.amazon.com/help/operating/policies.
What’s next? You must stop using all Amazon Program Content (for example: Images, trademarks and other information in connection with the Associates Program) and promptly remove all links to the Amazon site. Because you are not in compliance with the Operating Agreement, Amazon will not pay you any outstanding commission income. Please be aware that any other related accounts may be closed without payment of any commissions. Amazon reserves all other rights and claims. In limited cases this closure may be appealable. See Appeals help for more information, found here: https://affiliate-program.amazon.com/help/node/topic/GACDBRFKVDTXSPTH. Amazon.com
BjbQomLIsaWk5SWemdqi_jtZyXgHmCO1qhxZck6KoK44gpF5R9xYHrnAuStuRCydHEPoIHldrZpQyizGcEH_ffwWzOkNat2AQqdcJXv24UtNr3MHjmWNeKdZ4HS9Gjbj2epAk0XmH2pvlbK4clniLTrbIM-CF2NDuVtg7ykxeW57iuNARZ-nQn2ZFTusX7BOlt_XSiBrilOnrXHADbGtXdpzAkKd6HnABOWBxZ38OyF3xexwgU73w0p3AQ-PpC0Dy6-fd0iTu0gu9geD4Tfl9ZMGWmRPQ6p2IxY5FmFRzZkBqjU6UV93y9H8tdBUFapX8REJqsB1Sou0y2OzM55AjBw_2QpZQkSvvzt4O_bOqb644FcYvVrazrE5-uayQS5OSnZJSIaYu6yGK6t66TDRLEE8gJMhp4V2=s0-d-e1-ft


You have created Special Links to an Amazon Page without any original content on your Site relevant to those Special Links

Hello example-20, Effective today, Amazon is terminating your Associates account as well as the Operating Agreement that governs it (link below). Please note, if you had configured this store ID to earn globally, we have closed your store ID in all those countries as well. Why? We reviewed your account as part of our ongoing monitoring of the Amazon Associates Program. During our review, we determined that you are not in compliance with the Operating Agreement, found here: https://affiliate-program.amazon.com/help/operating/agreement. The violations include the following:


You have created Special Links to an Amazon Page without any original content on your Site relevant to those Special Links. An example can be found here: http://example.com


What’s next? You must stop using all Amazon Program Content (for example: Images, trademarks and other information in connection with the Associates Program) and promptly remove all links to the Amazon site. Because you are not in compliance with the Operating Agreement, Amazon will not pay you any outstanding commission income. Please be aware that any other related accounts may be closed without payment of any commissions. Amazon reserves all other rights and claims. In limited cases this closure may be appealable. See Appeals help for more information, found here: https://affiliate-program.amazon.com/help/node/topic/GACDBRFKVDTXSPTH. Amazon.com

Tối nay 21h30 chúng ta họp group AffiliateCMS.com qua Google Meet. Anh chị em có câu hỏi hay trao đổi vui lòng reply phía dưới. Trường hợp bạn nhận được email không giống phía trên vui lòng click vào đây: Start conversation.

Cảm ơn chúc anh chị em thành công.
 
Top